VOV.VN -Theo dự báo của Bộ Công Thương, năm nay, Việt Nam sẽ xuất khẩu 146 tỷ USD, nhập khẩu 145,5 tỷ USD.

Theo Bộ Công Thương, 6 tháng vừa qua, tuy kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vẫn đạt kết quả tăng trưởng khá. Tốc độ tăng xuất khẩu cao hơn tốc độ tăng của nhập khẩu, cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu.

Kinh tế thế giới khó khăn, xuất khẩu của Việt Nam vẫn tăng khả quan (Ảnh minh họa/KT)

Cụ thể, về xuất khẩu, tổng kim ngạch ước đạt khoảng 70,88 tỷ USD, tăng khoảng 14,9% so với năm 2013. Trong đó, các doanh nghiệp trong nước chiếm tỷ trọng 32,5%, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) chiếm tỷ trọng 61,7%.

Xuất khẩu tăng trưởng khá ở hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, 6 tháng đầu năm, cả nước có 13 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD.

Còn ở chiều nhập khẩu, 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt khoảng 69,561 tỷ USD, tăng khoảng 11,0% so với năm 2013. Trong đó, khối các doanh nghiệp trong nước ước chiếm 43,5% tổng kim ngạch nhập khẩu, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 56,5%.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, với việc tiếp tục sử dụng các biện pháp tăng cường kiểm soát để hạn chế nhập khẩu những mặt hàng tiêu dùng chưa cần thiết hoặc trong nước đã sản xuất được cùng với việc sản xuất và tiêu thụ gặp khó khăn dẫn đến nhiều mặt hàng có khối lượng nhập khẩu giảm so với năm 2013... Tuy nhiên, cũng có một số mặt hàng có lượng nhập khẩu cao chủ yếu nhập để phục vụ sản xuất trong nước và sản xuất hàng xuất khẩu.

Do đó, cán cân thương mại của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014 tiếp tục xuất siêu, ước xuất siêu khoảng 1,32 tỷ USD.

Từ thực tế này, Bộ Công Thương dự báo 6 tháng cuối năm 2014, kim ngạch xuất khẩu cả năm 2014 ở mức 146 tỷ USD, tăng 10,6% so với năm 2013; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 145,5 tỷ USD, tăng 10,2% so với năm 2013; xuất siêu khoảng 500 triệu USD./.