Ngày 4/12, tại TP.HCM, Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Bưu chính Viễn thông TP.HCM và Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDG) sẽ cùng phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề Chính phủ điện tử lần thứ 5.