Theo Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), vào năm 2010, Việt Nam sẽ chỉ dư khoảng 10 triệu tấn than để xuất khẩu và từ năm 2012, sẽ phải nhập khẩu than với số lượng dự kiến 34 triệu tấn.