Hanoinet - Nguồn từ Cục xúc tiến và Quản lý đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Công thương Lào cho biết đầu tư nước ngoài vào Lào hiện đạt con số 6 tỷ USD; với 1.031 dự án từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ ở 13 lĩnh vực quan trọng.