Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam đang xây dựng một Chương trình Quốc gia về biến đổi khí hậu và mong muốn các nhà tài trợ tích cực hỗ trợ Việt Nam để ứng phó với hiểm họa này.