(VietNamNet) - Thiếu một cơ chế đặc thù để hỗ trợ các DN Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt một số nước có quan hệ lâu đời như Lào, Campuchia, VN đang mất dần vị trí dẫn đầu về đầu tư nước ngoài tại các nước này.