(VietNamNet) - Cục Điện ảnh vừa nhận được thư của Viện Hàn lâm Mỹ mời gửi phim đi dự tranh đề cử hạng mục Phim nước ngoài hay nhất tại Oscar 2009.