Từ ngày 28 đến 31-10, tại thủ đô Đắc-ca, Đảng Cộng sản Băng-la-đét (CPB) đã tiến hành Đại hội lần thứ XI, với sự tham dự của 350 đại biểu từ 64 đảng bộ trên cả nước. 12 đoàn đại biểu quốc tế dự Đại hội. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Phó Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư làm Trưởng đoàn.

Viet Nam du Dai hoi XI Dang Cong san Bang-la-det - Anh 1

Đoàn Việt Nam đã có bài phát biểu chào mừng, trao Điện mừng của Ban Chấp hành T.Ư Đảng gửi Đại hội lần thứ XI của CPB.

Đại hội đã tập trung thảo luận tình hình Băng-la-đét và nhất trí thông qua Báo cáo Chính trị, Nghị quyết và đường lối nhiệm vụ của CPB thời gian tới. Nghị quyết Đại hội nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường đoàn kết với các lực lượng cánh tả và tiến bộ trong nước, nhất là các biện pháp để xây dựng sự lựa chọn dân chủ cánh tả đủ khả năng lên nắm quyền.

Đại hội cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Băng-la-đét, chống các tư tưởng tôn giáo cực đoan và khủng bố, chống chủ nghĩa tự do mới, vì một xã hội dân chủ, thế tục và hòa hợp dân tộc, nhằm mục tiêu xây dựng xã hội XHCN ở Băng-la-đét.

* Trong các cuộc tiếp xúc, làm việc với lãnh đạo CPB, đồng chí Nguyễn Tuấn Phong đã thông báo về việc triển khai đường lối do Đại hội XII đề ra, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam gần đây, đường lối đổi mới và đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời trao đổi các biện pháp để tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng và hai nước.

Các đồng chí Chủ tịch Đảng CPB Mu-gia-hi-dun I-xlam Xe-lim và Tổng Bí thư Xi-ét A-bu Da-pha A-mét cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam đã cử đoàn dự Đại hội; nhấn mạnh tình đoàn kết và lịch sử luôn ủng hộ lẫn nhau giữa hai đảng, ủng hộ đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ ngưỡng mộ, khâm phục lịch sử đấu tranh anh dũng và thành tựu 30 năm đổi mới có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam. CPB coi đó là nguồn cổ vũ to lớn cho những người cộng sản Băng-la-đét trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; mong muốn tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác thực chất giữa hai Đảng, giữa nhân dân hai nước.

* Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng gặp và làm việc với Tổng Thư ký đảng Liên đoàn Nhân dân Băng-la-đét (AL) cầm quyền, đảng Công nhân Băng-la-đét, đảng XHCN Băng-la-đét; và trao đổi với các đoàn quốc tế khác dự Đại hội.