NDĐT - Ngành du lịch Việt Nam hôm nay đón vị khách thứ bốn triệu tại sân bay quốc tế Nội Bài.