10 tháng qua ngân sách Nhà nước bội chi 159,5 nghìn tỷ đồng, gần bằng 62,8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm...

Viet Nam da vay nuoc ngoai 4.894 trieu USD trong 10 thang - Anh 1

10 tháng qua Chính phủ đã trả 183.718 tỷ đồng tiền nợ, trong đó nợ trong nước là 144.813 tỷ đồng, nợ nước ngoài là 38.905 tỷ đồng.

Sáng ngày 2/11, Bộ Tài chính đã phát đi thông tin về kết quả thu, chi ngân sách Nhà nước trong tháng 10/2016.

Cụ thể, thực hiện thu cân đối ngân sách Nhà nước tháng 10 của năm 2016 ước đạt 102,7 nghìn tỷ đồng. Như vậy, lũy kế thu 10 tháng của năm 2016 đạt 821 nghìn tỷ đồng, bằng 80,9% dự toán năm, tăng 6,1% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó thu từ nội địa trong tháng 10/2016 ước đạt 83,45 nghìn tỷ đồng, tăng 70,6% (34,5 nghìn tỷ đồng) so tháng trước. Lũy kế thu trong nước 10 tháng qua đạt 663 nghìn tỷ đồng, bằng 84,5% dự toán năm, tăng 13,3% so cùng kỳ năm 2015.

Điều đáng mừng là các khoản thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đều đạt khá so dự toán và tăng so với cùng kỳ năm 2015. Như thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 89,9% dự toán, tăng 19,6% so vời cùng ký năm trước; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 84,9% dự toán, tăng 16%; thuế thu nhập cá nhân đạt 87,9% dự toán, tăng 15,4%; các khoản thu về nhà, đất đạt 130,6% dự toán, tăng 35,4%; lệ phí trước bạ đạt 96% dự toán, tăng 22,2%...

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, vẫn còn một số khoản thu nội địa đạt thấp như thu phí, lệ phí đạt 75,5% dự toán năm. Đặc biệt là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tình hình vẫn chưa được cải thiện khi đến hết tháng 10 mới đạt 68,8% dự toán năm, giảm 1,8% so cùng kỳ năm 2015. Lũy kế thu 10 tháng của năm 2016 đạt 74,8% dự toán, giảm 11% so cùng kỳ năm 2015.

Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động sản xuất , kinh doanh của một số ngành như khai thác, chế biến dầu khí, thủy điện, than... gặp khó khăn nên số thu nộp ngân sách giảm, số thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại phát sinh thấp.

Cụ thể, nguồn thu từ dầu thô trong tháng 10 ước đạt 2,6 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 10 tháng của năm 2016 ước đạt 32,46 nghìn tỷ đồng, bằng 59,6% dự toán năm, giảm 42,4% so cùng kỳ năm 2015. Sản lượng dầu thanh toán 10 tháng ước đạt 12,67 triệu tấn và bằng 90,3% kế hoạch năm, giá dầu thanh toán bình quân 10 tháng khoảng 42,7 USD/thùng, giảm 17,3 USD/thùng so với giá tính dự toán.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 10 năm 2016 ước đạt 110 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 10 tháng đạt 980,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77% dự toán năm, tăng 6,9% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó chi cho đầu tư phát triển của tháng 10 là 24.340 tỷ đồng, ước thực hiện 10 tháng đạt 163,2 nghìn tỷ đồng, bằng 64% dự toán năm, tăng 19,1% cùng kỳ năm 2015.

Chi trả nợ và viện trợ tháng 10 là 13.600 tỷ đồng, ước thực hiện chi 10 tháng đạt 130,84 nghìn tỷ đồng, bằng 84,4% dự toán năm, tăng 2,8% so cùng kỳ năm 2015.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính của tháng 10/2016 đạt 70.570 tỷ đồng, ước thực hiện chi 10 tháng đạt 679,9 nghìn tỷ đồng, bằng 82,5% dự toán năm, tăng 4,2% so cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, 10 tháng qua ngân sách Nhà nước bội chi 159,5 nghìn tỷ đồng, gần bằng 62,8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Một điểm đáng quan tâm trong báo cáo của Bộ Tài chính là việc huy động vốn nước ngoài. Trong tháng 10 vừa qua Việt Nam đã ký kết 1 Hiệp định vay mới nước ngoài của Bỉ với trị giá 14,1 triệu USD.

Như vậy, từ đầu năm 2016 đến nay Việt Nam đã ký kết 32 Hiệp định vay với tổng trị giá quy đổi khoảng 4.894 triệu USD.

Trong khi đó, tháng 10 vừa qua Chính phủ Việt nam đã phải trả các khoản nợ nước ngoài với tổng trị giá là 5.504 tỷ đồng. Tính chung 10 tháng qua Chính phủ đã trả 183.718 tỷ đồng tiền nợ, trong đó nợ trong nước là 144.813 tỷ đồng, nợ nước ngoài là 38.905 tỷ đồng.

Hà Đan