TTXVN- Ngày 27-11-2009, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc ngày 26-11-2009, Nghị viện châu Âu đã thông qua Nghị quyết về Việt Nam với những nhận định hoàn toàn sai trái, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói:

Một lần nữa chúng tôi khẳng định chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là coi trọng việc bảo đảm và phát huy các quyền con người và con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của quá trình xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Những thành tựu nhiều mặt của Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, thể hiện rõ nét tại phiên bảo vệ Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế Kiểm điểm Định kỳ của Hội đồng Nhân quyền vừa qua. Vì vậy, chúng tôi hết sức thất vọng khi ngày 26-11-2009, Nghị viện châu Âu lại một lần nữa thông qua Nghị quyết về Việt Nam với những nhận định hoàn toàn sai trái, thiếu khách quan, thiếu thiện chí về tình hình thực tế ở Việt Nam. Việc thông qua Nghị quyết này đi ngược lại lợi ích quan hệ giữa Việt Nam và EU và gây bất bình trong nhân dân Việt Nam.