(Chinhphu.vn) - Xét về năng suất lao động, Việt Nam đã có mức tăng trưởng ấn tượng với hơn 184% trong giai đoạn từ 1991-2012.

Đây là số liệu trong Báo cáo tầm nhìn kinh tế khu vực Đông Nam Á của Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) vừa công bố.

Theo đó, ngày càng nhiều các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực công nghệ đang di chuyển hoạt động sản xuất vào Việt Nam. Việc duy trì chi phí cơ sở ở mức thấp là yếu tố then chốt để Việt Nam đảm bảo sự ổn định cho các dòng đầu tư.

ICAEW khuyến nghị với xu hướng phát triển tất yếu, kỹ năng của lực lượng lao động sẽ được cải thiện và và chi phí sẽ bắt đầu gia tăng, bước tiếp theo mà Việt Nam cần hướng đến là tiến đến mức cao hơn của chuỗi giá trị, phát triển các kỹ năng chuyên môn cần thiết như kỹ sư, khoa học và lập trình. Việt Nam hiện đang có lợi thế rất lớn về phổ cập giáo dục cơ sở.

Tuy nhiên, việc phát triển giáo dục bậc cao như đại học và cao học là cần thiết, sẽ quyết định trong việc nâng cao năng suất lao động khi đất nước đã đạt được những cột mốc nhất định.

Công Trí