Chiều 20-10, Bộ Y tế phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức lễ khởi động Văn phòng đáp ứng tình huống khẩn cấp phòng chống dịch bệnh (Văn phòng EOC) tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương.

Với vị trí quan trọng trong bản đồ dịch tễ của dịch bệnh toàn cầu, Việt Nam được chọn là một trong hai quốc gia đầu tiên triển khai thí điểm Dự án An ninh y tế toàn cầu của Chính phủ Hoa Kỳ. Việc thiết lập và đưa vào hoạt động các Văn phòng EOC là một trong những hành động cụ thể của Việt Nam nhằm thực hiện những cam kết của mình trong việc tham gia Chương trình Hợp tác An ninh y tế toàn cầu.

Trước đó, Văn phòng EOC đặt tại Bộ Y tế đã được khởi động từ tháng 2-2015. Qua thời gian hoạt động đã cho thấy hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh (Ebola, cúm A, Zika...). Việc thiết lập Văn phòng EOC tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương là cột mốc quan trọng thứ 2 trong lộ trình thiết lập hệ thống các văn phòng EOC tại Việt Nam nhằm kết nối thu thập thông tin về dịch bệnh từ nhiều nguồn, phân tích các thông tin nhận được và lập kế hoạch đáp ứng nhanh với các tình huống dịch bệnh khẩn cấp.

Dương Trang