Cùng với quy định về tiêu chuẩn mức khí thải cho các loại xe ô tô, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu. Theo đó, từ 1/1/2017, trên thị trường số chủng loại xăng dầu có thể sẽ tăng gấp 3 lần hiện nay.

Áp dụng tiêu chuẩn khí thải ở mức 4

Bộ Công Thương vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải của ôtô, xe máy thực hiện Quyết định số 49 ngày 1/9/2011 của Thủ tướng.

Ngày 1/9/2011, Thủ tướng đã ký Quyết định số 49 về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ôtô, mô tô lắp ráp và nhập khẩu mới. Theo đó, từ ngày 1/1/2017, các loại xe ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải ở mức 4 (Euro 4).

Đến ngày 1/1/2022, các loại xe trên áp dụng tiêu chuẩn khí thải 5 (Euro 5). Từ ngày 1/1/2017, các loại xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 3.

Như vậy, từ ngày 1/1/2017, tiêu chuẩn mức khí thải cho các loại xe ôtô, xe mô tô hai bánh có lắp động cơ nhiệt sẽ bao gồm: mức 2 (đối với ô tô, xe máy đã được đưa vào sử dụng trước 01/01/2017), mức 3 (cho xe máy đưa vào sử dụng sau 01/01/2017) và mức 4 (cho xe ô tô đưa vào sử dụng sau 01/01/2017).

Từ ngày 1/1/2022, tiêu chuẩn mức khí thải cho các loại xe ôtô, xe mô tô hai bánh có lắp động cơ nhiệt sẽ bao gồm: mức 2, mức 3 và mức 5.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành đã và đang tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng và ban hành tiêu chuẩn khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất và lắp ráp mới; chuẩn bị năng lực kỹ thuật, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc kiểm tra khí thải. Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xây dựng và ban hành biểu phí thử nghiệm khí thải tại Thông tư 195.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã sửa đổi và ban hành quy định các chỉ tiêu kỹ thuật đối với xăng, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu sinh học với các mức 2, mức 3, mức 4. Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các Bộ, ngành ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô và ô tô.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho biết, để có thể cung cấp ra thị trường ô tô đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ ngày 1/1/ 2017, các nhà sản xuất ô tô đã chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất và lắp ráp từ thời gian trước.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, động cơ và nhiên liệu (xăng dầu) cho các loại loại xe ôtô, xe mô tô hai bánh có lắp động cơ nhiệt cũng bao gồm các mức tương ứng với tiêu chuẩn khí thải. Xăng dầu mức 2 được sử dụng cho các loại xe ôtô, xe mô tô hai bánh có lắp động cơ nhiệt đang lưu thông hiện nay. Xăng dầu mức 3, mức 4, mức 5 được sử dụng cho xe ôtô, xe mô tô hai bánh có lắp động cơ nhiệt sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Quy định mới về xăng, nhiên liệu

Thực hiện Quyết định số 49, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học ban hành kèm theo Thông tư số 22.

Viet Nam co the ban 9 loai xang khong chi - Anh 1

Theo Quy chuẩn này, trên thị trường có thể tồn tại 9 loại xăng không chì: RON90-II; RON92-II; RON95-II; RON92-III; RON95-III; RON98-III; RON92-IV; RON95-IV; RON98-IV (trước đây chỉ có 3 loại).

Tương tự như vậy chủng loại sản phẩm đối với xăng E5 và E10 và điêzen cũng tăng lên gấp 3 lần. Như vậy, sau ngày 1/1/2017, trên thị trường số chủng loại xăng dầu có thể sẽ tăng gấp 3 lần hiện nay.

Bộ Công Thương khẳng định điều này sẽ gây khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước khi thực hiện quản lý về thuế, phí, chống gian lận thương mại; gây khó khăn cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, các thương nhân phân phối xăng dầu do phải đầu tư thêm về hạ tầng hệ thống phân phối, hệ thống quản lý nội bộ; gây khó khăn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn loại xăng dầu phù hợp.

Để thực hiện nhiệm vụ, Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài Chính; một số đầu mối về sản xuất và kinh doanh xăng dầu như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; các hiệp hội và các đơn vị liên quan đánh giá việc thực hiện Quyết định 49.

Bộ Công Thương đã tổng hợp các ý kiến của các Bộ, ngành theo các nội dung: Về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; về tình hình sản xuất và kinh doanh xăng dầu; về hiện trạng các loại xe ôtô, xe mô tô hai bánh có lắp động cơ nhiệt đang lưu thông và sản xuất mới; về ảnh hưởng đến Dự án hỗ trợ Chương trình biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Từ các phân tích trên Bộ Công Thương đã đề xuất các giải pháp đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu ô tô, xe máy, đảm bảo việc sản xuất, nhập khẩu và cung ứng nhiên liệu đáp ứng nhu cầu thực tế về việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải động cơ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.