(CATP) Tính đến tháng 12-2009, cả nước đã thành lập 62 đoàn luật sư trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với gần 5.800 luật sư và 2.200 người tập sự hành nghề luật sư hoạt động trong gần 1.700 tổ chức hành nghề luật sư. Số lượng luật sư đã tăng hơn 250% so với trước khi Pháp lệnh Luật sư có hiệu lực, giải quyết việc làm cho hơn 10.000 người lao động trong cả nước. Hiện đã có 48 tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài được cấp phép thành lập tại Việt Nam, tập trung chủ yếu ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Số lượng luật sư ở Việt Nam so với dân số là rất thấp, trung bình một luật sư/16.000 dân. Số luật sư phân bổ không đồng đều, nhiều vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa hầu như ở trong tình trạng “trắng” luật sư.