Thông tin này được đưa ra tại Diễn đàn Hoạt động công nhận với nền thương mại toàn cầu và bảo vệ người tiêu dùng do Tổ chức công nhận Phòng thí nghiệm châu Á - Thái Bình Dương (APLAC) phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tổ chức ngày 11/9/2007 tại Hà Nội.