(SGGP).- Ngày 17-1, tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), hai nước Việt Nam và Trung Quốc đồng chủ trì Hội nghị nhóm chuyên gia các nước ASEAN mở rộng (ADMM+). Tham dự hội nghị có 17 quốc gia thành viên ADMM+ và đại diện Ban Thư ký ASEAN.

Mục tiêu của hội nghị nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ tới và chuyển giao đồng chủ trì. Hội nghị cập nhật những phát triển mới về hợp tác, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa trong các khuôn khổ hợp tác ASEAN, đánh giá hoạt động của các nhóm chuyên gia…

Tại hội nghị, Việt Nam đã có tham luận chia sẻ kinh nghiệm của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, trong đó có việc tổ chức thành công Diễn tập ứng phó thảm họa khẩn cấp ASEAN (ARDEX-13).

VĂN NGỌC