ANTĐ - Từ chiều 31-10 đến hết ngày làm việc thứ 2 của Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 (hôm qua, 1-11), đã diễn ra nhiều cuộc làm việc, tiếp xúc song phương giữa các thành viên của Tổ chức Interpol. Các đoàn đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm các nội dung về đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia...

Tham gia tham luận tại Đại hội, Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam nêu bật ý nghĩa quan trọng, song hành của công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. “Muốn thành công thì phải coi trọng hai mặt phòng ngừa và đấu tranh; bên cạnh đó phải vừa đấu tranh thật tốt trong nước, vừa kết hợp, phối hợp chặt chẽ với các nước”, đồng chí Thứ trưởng nói. Cụ thể hóa chủ trương này, từ năm 1998, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, sau đó phê duyệt chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Các chỉ đạo này nhằm khẳng định: phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm toàn xã hội, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ đã chia sẻ với các đoàn đại biểu những kinh nghiệm quý báu trên mặt trận giữ gìn ANTT. Đó là kinh nghiệm về phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt. Quan tâm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, đảm bảo xử lý có hiệu quả các loại tội phạm. Coi trọng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, nhất là trong đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài. Nhiều năm qua, Cảnh sát Việt Nam luôn hợp tác có hiệu quả với lực lượng cảnh sát các nước thành viên của Interpol nói riêng trong công tác đào tạo, nâng cao năng lực điều tra, cũng như truy bắt, dẫn độ, chia sẻ thông tin về các đối tượng phạm tội xuyên quốc gia.

Trên cơ sở chia sẻ các kinh nghiệm quý báu nêu trên, đoàn đại biểu của Bộ Công an Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một nước thành viên, sử dụng triệt để kênh hợp tác Interpol để chia sẻ thông tin về công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, phối hợp điều tra, khám phá các tổ chức tội phạm, phòng, chống khủng bố, buôn lậu ma túy, mua bán người, công nghệ cao, rửa tiền, truy bắt đối tượng bỏ trốn. Cam kết tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm xuyên quốc gia có xu hướng chuyển dịch từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển. Tăng cường phối hợp và hỗ trợ công tác đào tạo nâng cao năng lực trên các lĩnh vực của Cảnh sát Việt Nam.

Hà Minh