Việc vốn nước ngoài đổ vào VN có thể không tiếp tục mãi, do đó vốn nước ngoài đầu tư vào TTCK có thể đổi chiều dễ dàng, vì thế VN cần sửa soạn các biện pháp cần thiết để đối phó.