Nhạc trưởng Phạm Hồng Hải (Phó Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch VN) tỏ ra tiếc rẻ khi trở về từ Đại hội Hợp xướng Quốc tế lần thứ 4 tổ chức tại TP Hạ Môn (Phúc Kiến - Trung Quốc).