Viet Capital Bank chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển giải pháp Phòng chống rửa tiền cùng Công ty cổ phần Komtek và FircoSoft.

Đây là bước tiến quan trọng thể hiện nỗ lực của Viet Capital Bank trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng lực phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Ngân hàng nói riêng và góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố đã và đang là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia và các tổ chức quốc tế trong suốt 20 năm qua.

Theo UNODC - Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam là quốc gia dễ bị lợi dụng để thực hiện hoạt động rửa tiền bậc nhất, do tốc độ tăng trưởng kinh tế, đầu tư nước ngoài, thiếu các quy định chặt chẽ cũng như lượng tiêu thụ tiền mặt lớn.

Trong môi trường hội nhập hiện nay, các hoạt động phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố càng được đặt lên hàng đầu.

B.NGỌC