ICTnews - Công ty Viễn Thông A được bình chọn là “nhà bán lẻ hỗ trợ khách hàng tốt nhất”.