Những viên ngói được NASA sử dụng để bảo vệ tàu con thoi có nhiệt độ lõi nóng tới 1.200 độ C nhưng vẫn có thể cầm bằng tay mà không sợ bỏng do tính dẫn nhiệt thấp.