GiadinhNet - Đại hội Chi bộ Viện Khoa học TDTT nhiệm kỳ 2012 – 2015 đã bầu ra Ban chấp hành mới với sự đồng lòng nhất trí cao của tập thể cán bộ nhân viên là Đảng viên trong Viện.

Viện Khoa học Thể dục Thể thao tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2015:
Đưa thế mạnh vào thể thao đỉnh cao

Danh sách cấp ủy mới được bầu bao gồm 02 đồng chí: Nguyễn Chiến (Bí thư) và Đặng Thị Hồng Nhung (phó Bí thư).

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2009 – 2012, do đồng chí Nguyễn Chiến – Bí thư Chi bộ Viện Khoa học TDTT trình bày: Nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra và thực hiện tốt nhiều chương trình hoạt động đối ngoại quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam. Hoạt động chuyên môn cũng đã có nhiều bước tiến với sự đóng góp các đề tài khoa học mới và có những ưu tiên để chuyển giao công nghệ cho các phòng ban, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn của các đơn vị trong Viện.

Trong hoạt động của nhiệm kỳ 2012 – 2015, chi bộ Viện Khoa học Thể dục thể thao tập trung vào các phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong công tác chính trị tư tưởng, lãnh đạo thực hiện chuyên môn, đặc biệt là nhấn mạnh các nhiệm vụ như: Ứng dụng khoa học vào kiểm tra y học thể thao, đưa thế mạnh của Viện vào thể thao đỉnh cao; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ Viện; định hướng cụ thể về nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Phòng Thí nghiệm thể thao thành tích cao…

Sau phần báo cáo và thảo luận, Chi bộ Viện Khoc học Thể dục Thể thao đã tiến hành các thủ tục bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2012 – 2015. Danh sách cấp ủy mới được bầu bao gồm 02 đồng chí: Nguyễn Chiến (Bí thư) và Đặng Thị Hồng Nhung (phó Bí thư). Như vậy, đồng chí Nguyễn Chiến tiếp tục trúng cử làm Bí thư chi bộ Viện Khoa học Thể dục thể thao nhiệm kỳ 2012 – 2015.

Minh Hương