Ngày 17/12, Viện Khoa học pháp lý & Kinh doanh quốc tế (IBLA)- Chi hội Hội Luật gia Việt Nam báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và đưa ra những phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Trong năm 2016, Ban lãnh đạo Viện IBLA đã triển khai các hoạt động tham gia xây dựng pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý. Viện đã tổ chức các buổi hội thảo , viết tham luận , tham gia phản biện các dự án luật , nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật. Điển hình là Viện IBLA đã tổ chức hội thảo về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Buổi hội thảo diễn ra sôi nổi , làm cơ sở cho Viện tiến hành nghiên cứu sâu hơn các vấn đề pháp lý của Hiệp định và đề xuất chính sách của chính phủ cũng như tư vấn các giải pháp cho Doanh nghiệp.

Vien IBLA tich cuc tham gia xay dung chinh sach, phap luat - Anh 1

LG.TS Nguyễn Thị Sơn, Viện trưởng Viện IBLA phát biểu tại buổi tổng kết

Ngoài ra Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Viện IBLA tổ chức tập huấn Luật trưng cầu ý dân cho các báo cáo viên, các Luật gia, các hội luật gia các tỉnh phía Nam. Bên cạnh đó Viện IBLA còn tổ chức các buổi hội thảo về dự luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài…. Không chỉ có vậy, Viện IBLA còn thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp luật, công tác thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Trong năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm mà Ban lãnh đạo Viện IBLA đặt ra là tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật 2017 khi được trung ương hội giao nhiệm vụ góp ý. Bên cạnh đó Viện còn viết tham luận, nghiên cứu, phản biện xã hội các dự án luật, chủ trương chính sách, pháp lệnh, nghị định và các văn bản pháp quy khác….

Nguyễn Hiền