(VietNamNet)-Viên chức nghỉ chế độ thai sản khi đã được hưởng chế độ BHXH thì có được hưởng lương ở cơ quan trong thời gian nghỉ thai sản không?

- Trường hợp viên chức nghỉ chế độ thai sản khi đã được hưởng chế độ BHXH thì có được hưởng lương ở cơ quan trong thời gian nghỉ thai sản không? (Đông Tiên Vy, Thanh Hà, Hải Dương, vitien778@gmail.com). Vấn đề này xin trao đổi như sau: Nhà nước quy định chính sách về bảo hiểm xã hội nhằm từng bước mở rộng và nâng cao việc bảo đảm vật chất, góp phần ổn định đời sống cho người lao động và gia đình trong các trường hợp người lao động ốm đau, thai sản, hết tuổi lao động, chết, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc làm, gặp rủi ro hoặc các khó khăn khác. Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Người lao động khi không làm việc (nghỉ thai sản) thì không hưởng lương. Khi đó, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ bù đắp một phần thu nhập bị mất do không có lương. Hà My thực hiện