Nguyễn Đăng Đô (Nam) SN 1984. TN ĐH GTVT ngành Vận tải kinh tế hệ chính quy, tin học văn phòng, chứng chỉ cầu đường. Tìm việc đúng chuyên ngành. ĐT: 0932204205.