Khu vực Hà Nội: "Chương trình tuyển dụng trực tiếp thường xuyên lần thứ 5" được tổ chức vào hồi 8 giờ ngày 24.11 (thứ Bẩy), tại VP Việc làm Báo Lao Động - 51 Hàng Bồ, Hà Nội.