(VietNamNet) - Trong ngày lễ Tạ ơn, một thành viên trong gia đình mang súng bắn chết 4 thành viên còn lại.

- Ngày 27/11 là ngày lễ Tạ ơn của người Mỹ nhưng với một gia đình ở Miami thì đó thực sự là một ngày kinh hoàng khi một thành viên trong gia đình mang súng bắn chết 4 thành viên còn lại. Xuân Thắng – Hồng Loan (ABCNews)