(VTC News) - Tại trường bắn quốc gia khu vực 3, Sư đoàn 5 đã tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên, 2 cấp bắn đạn thật được tăng cường binh khí, kĩ thuật.

Xem Clip:

Loading the player ...

Tin xem thêm

P.V