Một đoạn videoclip vừa được tải lên trang YouTube ngày 12/2 gây nên quan ngại của cộng đồng quốc tế. Videoclip này mô tả việc các phiến quân Syria dạy trẻ em địa phương cách sử dụng súng cối hạng nặng do nước ngoài hỗ trợ. /.