Một phiên tòa đã được mở tại bang Texas (Mỹ) ngày 17/4 để đưa ra phán quyết về số phận của hàng trăm trẻ em trong giáo phái đa thê vừa phát hiện tại đây.