Tình trạng khai thác và vận chuyển than lậu đang ngày càng phức tạp và gây nhức nhối trong dư luận suốt một thời gian dài. Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh xác định, nếu tiếp tục, tình trạng này sẽ gây nên 4 nguy cơ: Chảy máu tài nguyên; ô nhiễm môi trường; mất trật tự xã hội và mất cán bộ.