(VTC News) - Quá nôn nóng khi xuất phát, tài xế trong cuộc đua Tractor Rally đã làm khối động cơ diesel phát nổ vì nhấn ga quá mức cần thiết.

Xem video

Nguồn: Carscoop

Quốc Khánh