Cầu thủ xấu số nhận thông báo lên chức, chỉ 1 tuần trước khi qua đời.

Anh Dũng