Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 1168 ngày 16/7/2014 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, với mục tiêu phát triển ngành công nghiệp ôtô trở thành ngành công nghiệp quan trọng của đất nước.

Một số tiêu chí quan trọng được đưa ra trong giai đoạn này là xe ôtô chở người đến 9 chỗ ngồi đến năm 2020 chiếm tỷ trọng 60%; đến năm 2025, chiếm 65% và đến năm 2035 chiếm 75% tổng nhu cầu nội địa.

Đặc biệt, giai đoạn 2026-2030, Việt Nam sẽ phấn đấu trở thành nơi cung cấp quan trọng một số linh kiện, phụ tùng cho ngành công nghiệp ôtô khu vực và thế giới. Và để đạt được điều này thì vấn đề công nghệ chính là yếu tố then chốt.