Blogger tên "Văn phòng Ono" nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội với video nướng thịt bằng bàn là ngay trong văn phòng.

Kim Cương