24H.COM.VN - Người ta vẫn hay đổ oan cho cánh mày râu là những người tham lam vô đối trong "chuyện ấy". Nhưng như thế không có nghĩa là không có những ngoại lệ...