Cuối cuộc đấu, kể cả thắng hay bại, các “ông cầu” đều được “hóa kiếp”, đưa ra làm thịt để bán cho du khách. Nhưng không dễ dàng khi “hóa kiếp” những “ông cầu” nặng tới 6 - 7 trăm cân hơi đang ngùn ngụt khí thế sau cuộc đấu. Rất đơn giản, người ta buộc một sợi dây điện vào mũi, đổ thêm ít nước vào chân cho tiếp mát sau đó cắm điện.