(24h) - Rất chậm rãi nhưng các động tác của chú gấu này cũng thuần thục không kém sau khi nó đã thăm dò điểm tựa an toàn.