(24h) - Zohreh Etezad Saltaneh, 49 sinh ra đã không có cánh tay và bàn tay. Mọi sinh hoạt của cô đều được thực hiện bằng chân.

TAGS: video chuyen la, video clip chuyen la, ve tranh bang chan, ve tranh ki la (24H.COM.VN)