Ở một số tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay, đã xuất hiện tình trạng buôn người qua biên giới, mà nạn nhân là nam giới. Tuy chưa phổ biến, nhưng hiện tượng này rất cần được cảnh báo. Xem chi tiết...