(VnMedia) - Bang đưa tin Victoria Beckham thích được ngủ bên chồng... trần trụi vì cô muốn đức lang quân cảm nhận được mùi cơ thể của mình một cách xác thực nhất. Cô đặc biệt ghét dùng nước hoa.