HĐQT CTCP Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) quyết định tăng vốn điều lệ thêm 348 triệu đồng, lên mức 9,307.64 tỷ đồng vào ngày 19/08/2014.

Hình thức tăng vốn: Phát hành thêm cổ phần phổ thông để chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần đợt 7 và 8.

Tài liệu đính kèm:
20140827---VIC---QD-HDQT-Tang-VDL-chuyen-doi-TPQT.pdf

HOSE