Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan CTCP Vincom như sau: