Các đường chỉ báo như: Stochastic Oscillator của 5 ngày rơi vào vùng quá bán, RSI giảm và xuống dưới đường 50, ADX<25 và DI- nằm trên DI+, xuất hiện cây nến Engulfing Bear - đây là cây nến cho dấu hiệu đảo chiều mạnh.

Với những dấu hiệu trên cho ta thấy được dấu hiệu đảo chiều trong ngắn hạn đã xuất hiện. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét thoát ra ngay tại mức giá hợp lý, nhưng đây cũng là cơ hội cho các nhà đầu tư trung và dài hạn để mua thêm VIC. Ngoài ra, MACD vẫn cho xu hướng tăng mạnh tiến về đường 0, Aroon up cắt và nằm trên đường Aroon down (Aroon up tiến đến vùng quá mua 70 và Aroon down chưa tiến đễn vùng quá bán 30). Điều này khẳng định VIC vẫn đang trong xu hướng tăng dài hạn. Do đó, các nhà đầu tư nên xem xét mua vào khi chạm đường hỗ trợ dài hạn.