VIB sẽ trình cổ đông việc chia cổ tức tiền mặt 8,5% và chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 16,5% nhằm tăng vốn điều lệ lên 5.644 tỷ đồng.

VIB du kien chia co tuc tien mat va co phieu thuong ty le 25% - Anh 1

Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 diễn ra vào ngày 28/4 sắp tới.

Theo tờ trình dự kiến đưa ra tại ĐHĐCĐ lần này, các cổ đông của VIB sẽ biểu quyết việc chia cổ tức tiền mặt 8,5% và phương án tăng vốn điều lệ từ 4.850 tỷ đồng lên 5.644 tỷ đồng thông qua việc chia cổ phiếu thưởng tương đương 16,5%. Như vậy, nếu được thông qua cho cả hai phương án, tổng mức cổ tức mà cổ đông của VIB nhận được cho năm 2015 sẽ là 25%.

Năm 2015, VIB cũng đã thực hiện chia 9% cổ tức tiền mặt và 14% cổ phiếu thưởng cho các cổ đông.

Đại hội lần này cũng sẽ tiến hành bầu lại Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2016-2019.

VIB dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 675 tỷ đồng và tốc độ tăng trưởng tín dụng tiếp tục phấn đấu ở mức 25%.

Năm 2015, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 655 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng đạt 24,9%, tổng tài sản tăng 5% so với năm 2014. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống chỉ còn 2,07%.

Được biết, VIB hiện đang là một trong số các ngân hàng có chất lượng vốn chủ sở hữu thực chất ở mức an toàn cao, với hệ số an toàn vốn (CAR) thường xuyên ở mức 17%-18%. Ngoài ra, trong số 10 ngân hàng được chọn để triển khai thí điểm chuẩn mực quản trị quốc tế Basel II, VIB là ngân hàng có mức độ sẵn sàng cao nhất với hệ số an toàn vốn theo chuẩn Basel II đạt gần 13% so với mức được yêu cầu là 8% và hệ thống công nghệ đã sẵn sàng vận hành. Hiện, Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) là đối tác chiến lược quan trọng của VIB khi sở hữu 20% cổ phần của VIB.

Nhật Duy