[Kênh14] - Vì cô bé lớp trưởng mang tên Bạch Tuyết, Phan sẵn sàng làm tất cả, kể cả ngốc nghếch nghe theo cái gọi là: "Bản kế hoạch cầm cưa" của Tóc tém...