Sau khi phát hiện ra những loài vi khuẩn có thể sống được hàng triệu năm ở những môi trường vô cùng khắc nghiệt tại nhiều nơi trên thế giới. Các nhà khoa học đã lý giải được nguyên nhân.