Bạn vừa nộp đơn ứng tuyển vào một vị trí ở một công ty năng động và tiếng tăm. Bạn rất tự tin với trình độ và năng lực làm việc của mình. Thế nhưng, bạn vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ nhà tuyển dụng. Bạn có nghĩ là mình mắc phải lỗi nào dưới đây không?